Regels

Op Bizarfashion.nl is het mogelijk om artikelen te plaatsen die gerelateerd zijn aan mode en fashion. Voor het plaatsen van een artikel op Bizarfashion.nl gelden wel een aantal regels. Voldoet je artikel niet aan deze regels dan verwijderen wij je artikel direct, dit doen wij om de kwaliteit van de website hoog te houden.

De regels van bizarfashion.nl

1. Het artikel dient minimaal uit 250 woorden te bestaan
2.Je tekst moet uniek zijn, deze mag dus niet op andere websites gepubliceerd staan.
3.Het artikel mag maximaal twee back links bevatten
4. Het artikel moet aan mode gerelateerd zijn
5. Een back link is verplicht, wij mailen de gegevens waar je een link naar toe moet plaatsen ( dit zal een mode gerelateerde link zijn)
Als je artikel niet aan deze voorwaarde voldoet, zullen wij deze niet publiceren op de website.
Naast Bizarfashion.nl beheren wij een tiental andere kleding gerelateerde blogs. Neem contact met ons op voor meer informatie.